News Date

Wiesława Krawczyk, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego wręcza prof. Grzegorzowi Wrochnie, specjalne odznaczenie dla NCBJ w postaci Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiesława Krawczyk, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego wręcza prof. Grzegorzowi Wrochnie, specjalne odznaczenie dla NCBJ w postaci Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” - fot. Marcin Jakubowski, NCBJ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia: Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyże Zasługi osobom wybitnie zasłużonym w dziedzinie chemii i fizyki jądrowej, dziedzinie badań jak również działaczom opozycyjnym na rzecz przemian demokratycznych z Instytutu Badań Jądrowych oraz zasłużonym pracownikom Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

Narodowemu Centrum Badań Jądrowych na Zamku Królewskim została również wręczona Odznaka Honorowa Sejmik Województwa Mazowieckiego „Zasłużony dla Mazowsza” praz Medale Pamiątkowe

„Pro Mazovia” wyróżnionym pracownikom. Medalami „Pro Mazovia” zostali odznaczeni: Mieczysław Borysiewicz, Zbigniew Gołębiewski, Zbigniew Haratym, Tomasz Jackowski, Jacek Jagielski, Marek Pawłowski, Eugeniusz Pławski, Sławomir Potempski, Adam Sobiczewski, Paweł Sobkowicz, Ryszard Sosnowski, Grażyna Trębicka, Joanna Węgrzynowicz, Agnieszka Witak.

Wiesława Krawczyk, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego wręcza prof. Grzegorzowi Wrochnie, specjalne odznaczenie dla NCBJ w postaci Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ