News Date

18 kwietnia informowaliśmy, że dyrektorzy Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, profesorowie Krzysztof Kurek i Andrzej Chmielewski podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej, która ma działać od 1 października 2019 roku.

Na stronie http://gradschool.ncbj.gov.pl/ już zostały ogłoszone warunki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

Dotychczasowe Studium Doktoranckie będzie istniało nadal (aż aktualni doktoranci skończą studia), ale wszystkie nowe przyjęcia na studia będą miały miejsce w ramach nowej Szkoły.

 

Ogłoszenie warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej