News Date

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku
ogłasza drugą rekrutację na studia doktoranckie
w zakresie nowych koncepcji reaktorów (HTGR, DFR)
rozpoczynające się od 1 października 2018

phd4gen.pl; grad.ncbj.gov.pl

Z dniem 17 lipca 2018 roku Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza drugą rundę naboru kandydatów na 5-letnie studia doktoranckie, które będą prowadzone w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej” POWR.03.02.00-00.I005/17-02. Projekt będzie poświęcony badaniom w zakresie nowych technologii reaktorów wysokotemperaturowych: HTGR – Reaktora Wysokotemperaturowego Chłodzonego Gazem oraz DFR – Reaktora Dwupłynowego, które zostały wymienione w raporcie Zespołu Ministra Energii ds. Analizy i Przygotowania Warunków do Wdrożenia Wysokotemperaturowych Reaktorów Jądrowych. Badania pokryją wszystkie aspekty tych reaktorów IV generacji takie jak: projektowanie, neutronika i fizyka reaktorowa, termohydraulika oraz analizy bezpieczeństwa.

Poszukiwani są kandydaci ze stopniem magistra w zakresie nauk ścisłych i technicznych o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym. Preferowani będą kandydaci z wysokimi wynikami ze studiów, uzyskanym wcześniej dorobku naukowym oraz zdobytym wcześniej doświadczeniu w zakresie reaktorów wysokotemperaturowych.

Pełna informacja o projekcie oraz o zasadach rekrutacji znajduje się na stronie projektu: phd4gen.pl oraz na stronie studiów doktoranckich NCBJ: grad.ncbj.gov.pl/exam.

Studia będą zawierały 16 wykładów kursowych poświęconych nowym technologiom reaktorowym. Każdy student będzie miał możliwość udziału w miesięcznym stażu w uznanej światowej instytucji naukowej prowadząc badania naukowe. Dla studentów zostanie też zorganizowana letnia szkoła obejmująca tematykę nowych technologii reaktorowych w czerwcu 2019 roku. Kandydaci przyjęci na studia otrzymają stypendium finansowane z projektu w wysokości 1900 zł oprócz podstawowego stypendium 2200 zł oferowanego dla wszystkich doktorantów NCBJ.

Zgłoszenia kandydatów mogą się odbywać do 3 września 2018 roku do godziny 17.00. Stosowne dokumenty mogą być wysłane na podane poniżej adresy e-mail lub wysłane pocztą na adres: Sekretariat UZ3, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. Egzaminy na studia rozpoczną się 17 września 2018 roku. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 21 września 2018. Studia rozpoczną się 1 października 2018 roku.

Informacje oraz zgłoszenia pod adresami:
prof. Mariusz Dąbrowski mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl;
dr Karol Kowal karol.kowal@ncbj.gov.pl