News Date

Wysokotemperaturowy reaktor chłodzony gazem (High-Temperature Gas-cooled Reactor - HTGR), będący przedmiotem współpracy badawczej między Japonią a Polską, może zapewnić nowe i zaawansowane źródła ciepła dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego oraz do produkcji wodoru. Zwłaszcza w Polsce oczekuje się, że Małe Reaktory Modułowe (SMR) typu HTGR będą źródłem ciepła procesowego dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego jako alternatywa dla źródeł ciepła bazujących na gazie i węglu. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) współpracuje przy opracowaniu projektu podstawowego polskiego reaktora badawczego HTGR w oparciu o ramową umowę o współpracy badawczo-rozwojowej (R&D) zawartą z Japońską Agencją Energii Atomowej (JAEA) (podpisaną we wrześniu 2019 i rozszerzoną w listopadzie 2022). Na mocy tej umowy NCBJ i JAEA podpisały pierwszy kontrakt na przekazanie części elementów projektu podstawowego reaktora badawczego w listopadzie 2022 r. (projekt fizyczny reaktora, specyfikacja paliwa itp.) z wykonanym terminem realizacji w lutym 2023. 29 marca 2023 r. nastąpiło podpisanie drugiego kontraktu dotyczącego przekazania kolejnych elementów projektu podstawowego reaktora (m.in. projektu bezpieczeństwa systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia), który zostanie zrealizowany w 3 etapach do końca marca 2024 r.

Przedsięwzięcie jest związane z realizacją przez NCBJ umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki pt. „Projekt koncepcyjny badawczego reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem (HTGR) w Polsce” (umowa nr 1/HTGR/2021/14), w ramach której ma być opracowany przez polskich specjalistów projekt reaktora, przeprowadzone analizy jego bezpieczeństwa oraz wykonane badania materiałów konstrukcyjnych reaktora. JAEA jest najlepszym partnerem do współpracy ze względu na posiadanie technologii HTGR opracowanej w ramach budowy i eksploatacji wysokotemperaturowego reaktora testowego (High-Temperature Test Reactor – HTTR).

Dyrektor NCBJ, prof. Krzysztof Kurek podpisuje kontrakt na dostarczenie elementów projektu podstawowego reaktora badawczego HTGR