News Date

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne nagrodziło prace licencjackie wykonane w Świerku

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne wyłoniło zwycięzców konkursu na najlepsze prace z atomistyki przygotowane w latach 2014/2015.

W kategorii prac licencjackich w XVI Konkursie Polskiego Towarzystwa Pierwszą nagrodę przyznano Gawłowi Madejewskiemu, absolwentowi kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa (prowadzonego wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Chemii UW) za pracę "Weryfikacja poprawności modelu numerycznego reaktora MARIA w kodzie MCNP z wykorzystaniem aktywacyjnych pomiarów neutronowych". Praca została wykonana pod kierunkiem dr Agnieszki Korgul z Zakładu Fizyki Jądrowej Wydziału Fizyki UW oraz dr. inż. Rafała Prokopowicza z Zakładu Techniki Reaktorów Badawczych NCBJ.

Trzecią nagrodę otrzymała Monika Szołucha.  Nagrodzona praca "Charakterystyki neutronowe rdzenia reaktora MARIA. Analiza modelem dyfuzyjnym" absolwentki kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa UW została wykonana pod kierunkiem dr Zuzanny Marcinkowskiej z Zakładu Techniki Reaktorów Badawczych NCBJ oraz dr Agnieszki Korgul.

Zwycięzcy odbiorą pamiątkowy dyplom oraz nagrodę z rąk przedstawicieli PNT na uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016

 

O przyznaniu nagród zadecydowała powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr Bożena Sartowska (koordynator), dr hab. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ, Prezes PGE EJ 1 sp. z o.o. Jacek Cichosz, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski oraz dr Nikołaj Uzunow.

Kapituła w swojej ocenie  brała pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Prace były oceniane w czterech kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne oraz inne nawiązujące tematyką do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych. Partnerem konkursu jest PGE EJ 1 sp. z o.o.

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne nagrodziło prace licencjackie wykonane w Świerku