News Date

Ponad 16 mln zł ze środków Agencji Badań Medycznych (ABM) zostanie przeznaczonych na realizację projektu DuoNen pn.  „Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu ABM na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

Liderem w projekcie jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), zaś partnerami - wiodące w Polsce ośrodki kliniczne: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Celem  projektu DuoNen jest opracowanie optymalnego algorytmu leczenia chorych na nowotwory neuroendokrynne (NEN) z użyciem 177Lu-DOTATATE i mieszanek 177Lu-DOTATATE z 90Y-DOTATATE w niekomercyjnym, randomizowanym badaniu klinicznym.

Projekt zakłada, że w niszczeniu tych nowotworów bardziej skuteczne będzie łączenie efektu promieniowania dwóch radionuklidów o różnej energii promieniowania i różnym zasięgu w tkance (177Lu: zasięg 1-2 mm i 90Y: zasięg 10-12 mm).

Oczekiwanym efektem projektu będzie opracowanie zindywidualizowanych algorytmów leczenia chorych na NEN z zastosowaniem peptydowej radioterapii wewnętrznej (PRRT) lub tandem-PRRT, pozwalających uzyskać zwiększoną skuteczność leczenia w porównaniu do terapii standardowej.

Wprowadzenie po raz pierwszy na tak szeroką skalę dozymetrii w radioterapii izotopowej pozwoli na dokładne określenie dawki promieniowania docierającego do komórek nowotworu, co jest istotne nie tylko z klinicznego, ale przede wszystkich z poznawczego punktu widzenia. Kluczową informacją będzie również poznanie najbardziej skutecznej proporcji mieszaniny dwóch izotopów stosowanych w radioterapii, co da impuls do dalszych poszukiwań najbardziej skutecznego schematu leczenia pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi.

Wprowadzenie możliwości spersonalizowania terapii nowotworów neuroendokrynnych poprawi nie tylko przeżywalność pacjentów, ale też zredukuje częstość występowania działań niepożądanych prowadzonej terapii, wpływając na poprawę jakości życia chorych. Przeprowadzone badania przyczynią się także do poszerzenia wiedzy naukowców i personelu medycznego, a także wpłyną na podniesienie świadomości społeczeństwa o nowotworach neuroendokrynnych.

Projekt będzie realizowany przez okres 5 lat od 15.06.2020 do 31.12.2025 roku, zaś kwota, którą przeznaczono na jego realizację wynosi 16 225 166,35 zł.

 

POLATOM