News Date

W Warszawie odbywa się cykliczna światowa konferencja poświęcona rektorom wysokotemperaturowym HTR 2018. Tegoroczną dziewiątą jej edycję organizuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Naukowcy, praktycy i decydenci z pięciu kontynentów dyskutują m.in. nad perspektywami szybkiego wykorzystania technologii HTR w krajach o zaawansowanym przemyśle chemicznym takich jak Polska.

Reaktory chłodzone gazem wysokotemperaturowym są uważane za jedną z najlepszych opcji spośród różnych technologii reaktorów, dzięki unikalnym cechom konstrukcyjnym zapobiegającym topieniu się rdzenia oraz dzięki jej dojrzałości technologicznej. Konferencja HTR 2018 ma na celu wymianę informacji na temat badań i rozwoju w zakresie technologii HTR oraz przyspieszenie jej szerokiego zastosowania w produkcji ciepła przemysłowego. Tematyka spotkania obejmie aktualną budowę reaktorów HTR w Chinach, reaktory zaproponowane dla kanadyjskich kopalń, wyniki badań z programów europejskich, japońskich i amerykańskich, brytyjskie zamierzenia w zakresie małych reaktorów, a także ambitne plany Polski w tej dziedzinie. Wśród uczestników znajdą się eksperci z sektorów badań i przemysłu, a także decydenci.

"Mówiąc o energii zwykle mamy na myśli energię elektryczną. Ale w rzeczywistości zużywamy więcej energii w postaci ciepła, szczególnie w przemyśle chemicznym i ciężkim. Technologia HTR może zaoferować czyste, przyjazne dla środowiska i bezpieczne rozwiązanie na rosnące zapotrzebowanie"- mówi prof. Grzegorz Wrochna, przewodniczący konferencji. - "Technologia była opracowywana przez lata i została pomyślnie przetestowana w kilku krajach. Nadszedł czas, aby wprowadzić ją szeroko jako ważną część ogólnego koszyka energetycznego".

Konferencja HTR 2018 to dziewiąte międzynarodowe spotkanie tematyczne dotyczące technologii reaktorów wysokotemperaturowych. Spotkania zainaugurowała w 2002 r. Europejska Sieć Technologii Wysokotemperaturowych Reaktorów HTR-TN w Petten w Holandii. Następnie kolejne spotkania odbyły się w Chinach (Pekin, 2004), RPA (Johannesburg, 2006), USA (Waszyngton DC, 2008), Czechach (Praga, 2010), Japonii (Tokio, 2012), Chinach (Weihai, 2014) i USA (Las Vegas, 2016).

Polska została wybrana do organizacji konferencji HTR 2018 ze względu na jej zainteresowanie tą technologią. Wdrożenie HTR należy do priorytetowych projektów w rządowym dokumencie "Strategia odpowiedzialnego rozwoju". Niedawno polskie Ministerstwo Energii opublikowało raport dotyczący możliwości zastosowania technologii HTR (https://www.gov.pl/energia/wysokotemperaturowe-reaktory-jadrowe-chlodzone-gazem-htgr). Konferencja jest organizowana przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Swój udział w konferencji zapowiedziało ponad 200 uczestników – ekspertów, naukowców i praktyków ze wszystkich kontynentów. Patronat na konferencją objęli: Minister Energii, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, europejska Nuclear Cogeneration Industrial Initiative.

Konferencję, która odbędzie się w hotelu Novotel Centrum, otworzył wiceminister energii Tomasz Dąbrowski. W pierwszym dniu referaty wygłosili m.in. wiceminister środowiska Michał Kurtyka, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii Józef Sobolewski, dyrektor generalny Agencji Energii Jądrowej OECD William Magwood, doradca Białego Domu ds. energii jądrowej Michael Goff, a także Rob Arnold (Business, Energy and Industrial Strategy) oraz Naoyuki Ueda (Minister Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii z Japonii). Rozpoczeły się także sesje tematyczne w ośmiu obszarach roboczych, które będą się odbywały także w ciągu dwóch kolejnych dni do 10 października.

Profesor Grzegorz Wrochna (NCBJ) wita gości konferencji HTR 2018 (foto: NCBJ)
Profesor Grzegorz Wrochna (NCBJ) wita gości konferencji HTR 2018 (foto: NCBJ)
Konferencja HTR 2018 (foto: NCBJ)
Konferencja HTR 2018 (foto: NCBJ)
Konferencja HTR 2018: wiceminister energii Tomasz Dabrowski. (foto: NCBJ)
Konferencja HTR 2018: wiceminister środowiska Michał Kurtyka. (foto: NCBJ)
Konferencja HTR 2018: dr Józef Sobolewski (ME). (foto: NCBJ)
Konferencja HTR 2018: William Magwood (NEA OECD). (foto: NCBJ)