News Date

Aż trzy prace autorów z Ośrodka Radioizotopów POLATOM znalazły się na liście pięciu najczęściej cytowanych wśród publikacji, które ukazały się w czasopiśmie Nuclear Medicine Review w latach 2015-2017. Ich autorzy uhonorowani zostali dyplomami przyznanymi przez Redakcję czasopisma Nuclear Medicine Review (wydawnictwo via Medica) i Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Dyplomy wręczono na uroczystej sesji w trakcie obrad XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Szczecin, 23–26.05.2018.

 

Wyróżnienia:

  • za publikację „Radiopharmaceuticals for somatostatin receptor imaging”. Autorzy: Renata Mikołajczak i Helmut R. Maecke,
  • za publikację „Oxidation of methionine — is it limiting the diagnostic properties of 99mTc-labeled Exendin-4, a Glucagon-Like Peptide-1 receptor agonist”. Autorzy: Barbara Janota, Urszula Karczmarczyk, Ewa Laszuk, Piotr Garnuszek I Renata Mikołajczak,
  • za publikację „Studies on the separation of 99mTc from large excess of molybdenum”. Autorzy: Wioletta Wojdowska, Dariusz Pawlak, Józef L. Parus I Renata Mikołajczak.