News Date

Proces tworzenia Centrum Doskonałości NOMATEN wchodzi w decydującą fazę: Profesor Mikko Alava objął funkcję dyrektora i wkrótce rozpocznie kompletowanie zespołów badawczych. CD NOMATEN ma badać nowe materiały funkcjonalne. Zostało utworzone dzięki uzyskaniu grantu w konkursie Teaming for excellence oraz dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W poniedziałek 7 października profesor Mikko Alava objął stanowisko dyrektora Centrum Doskonałości NOMATEN. Ta nowa instytucja naukowa została utworzona w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku w wyniku przyznania przez Unię Europejską funduszy w prestiżowym konkursie Teaming for excellence oraz w wyniku krajowego wsparcia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Profesor Alava został rekomendowany jako dyrektor Centrum NOMATEN przez Międzynarodowy Komitet Naukowy projektu. Jego kandydatura została wybrana spośród wielu zaproponowanych przez uznanych naukowców z całego świata i zyskała uznanie FNP.

„Jestem podekscytowany, że mogę objąć to stanowisko i pokierować centrum NOMATEN tak, by stało się ono powszechnie docenianym centrum badań materiałów funkcjonalnych” – mówi profesor Alava. „NOMATEN jest silnie wspierany przez podmioty finansujące polskie badania, w szczególności Fundację na rzecz Nauki Polskiej i goszczący placówkę NCBJ, ale mamy również dostęp do szerszych europejskich i międzynarodowych sieci badawczych dzięki CEA i VTT – partnerom z naszego projektu Teaming. Z niecierpliwością czekam na początkową fazę działalności Centrum i na pierwsze naukowe kamienie milowe oraz osiągnięcia. ”

Profesor Alava jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie fizyki materiałowej i fizyki komputerowej. Osiągnięcia naukowe nowego dyrektora NOMATEN to ponad 250 prac naukowych. Profesor Alava ma również doświadczenie w zarządzaniu centrami doskonałości, zdobyte podczas pracy jako zastępca dyrektora COMP Center of Excellence in Computational Nanoscience na Uniwersytecie Aalto w Finlandii. Pierwsze tygodnie pracy nowego dyrektora zapowiadają się bardzo intensywnie, ponieważ wkrótce powinni zostać wybrani liderzy naukowi i zespoły badawcze. Proces rekrutacji odbędzie się w drodze otwartej procedury konkursowej, która gwarantuje rekrutację najlepszych specjalistów.

Krótka biografia naukowa profesora Mikko Alavy:

Mikko Alava jest doktorem inżynierii jądrowej (Politechnika Helsińska); stopień naukowy otrzymał w 1983 roku za pracę z teorii fizyki plazmy termojądrowej. Od 2009 roku jest profesorem fizyki na Uniwersytecie Aalto w Finlandii. Zainteresowanie badawcze profesora Alavy przeniosły się także na fizykę materiałów i zastosowania fizyki statystycznej w jej obszarze oraz na skomplikowane problemy obliczeniowe związane z analizą procesów pękania, tarcia, plastyczności i innych złożonych właściwości typowych materiałów funkcjonalnych. Ostatnio, w latach 2012–2017, był wicedyrektorem fińskiego krajowego Centrum Doskonałości w dziedzinie Nanonauki Obliczeniowej (COMP).