News Date

Polski reaktor badawczy MARIA zdołał błyskawicznie zmienić harmonogram swojej pracy, żeby zapobiec brakom w dostawach medycznego molibdenu-99 spowodowanych usterką w holenderskim reaktorze HFR. Molibden-99 to radionuklid szeroko stosowany w diagnostyce i terapii onkologicznej.

Molibden 99, podstawowy radioizotop służący do uzyskiwania radioaktywnego technetu wykorzystywanego w wiekszości procedur medycyny nuklearnej, produkuje się w reaktorach badawczych poprzez napromienianie neutronami tarcz uranowych. W ubiegłym tygodniu, podczas przygotowań do rozruchu holenderskiego reaktora HFR, jednego z zaledwie kilku światowych dostawców molibdenu, wykryto usterkę w obiegu chłodzenia. Z tego powodu nie mógł on zostać uruchomiony 20 stycznia zgodnie z planem. Już dzień póżniej jego produkcję błyskawicznie przejął reaktor MARIA pracujący w NCBJ.

Przeprowadzenie operacji szybkiego uruchomienia napromieniań tarcz uranowych wymaga doskonałej komunikacji pomiędzy partnerami. Uruchomienie HFR, które nie doszło do skutku, planowane było na 20 stycznia. MARIA wystartowała z produkcją molibdenu już 21 stycznia. Rdzeń reaktora badawczego MARIA został błyskawicznie skonfigurowany pod potrzeby zadania. Szczegółowe obliczenia optymalizujące jego konfigurację zostały wykonane przez zespół ekspertów i zatwierdzone przez Państwową Agencję Atomistyki. Tym razem wszystko to zostało zrealizowane w ciągu kilku godzin. Szybka reakcja była możliwa, ponieważ reaktor badawczy MARIA jest przygotowany od 2010 roku do napromieniania tarcz uranowych do produkcji Mo-99. Co roku odbywa się kilka cykli służących ich napromienianiu. MARIA jest też stale przygotowana do zwiększenia produkcji w przypadku nieplanowanych przestojów u głównych dostawców.

W 2019 roku na różnego rodzaju nowotwory zmarło ponad 10 milionów osób, o ponad 10% więcej w porównaniu do 2018 roku. Tym samym stale rośnie liczba różnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Ponad połowa wykorzystywanych w tym celu radiofarmaceutyków medycznych może być produkowana wyłącznie w lekkowodnych, wysokostrumienowych reaktorach badawczych. Reaktor MARIA jest jednym z najważniejszych dostawców napromienianych tarcz uranowych do produkcji Mo-99, odpowiedzialnym za około 10% światowych dostaw.

Rdzeń reaktora badawczego Maria w NCBJ