News Date

W dniach 21 i 22 czerwca w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku odbyło się spotkanie uczestników Projektu REVaMP (Doposażenie w urządzenia do efektywnego wykorzystania zmiennych surowców w procesach obróbki metali). Głównym celem projektu REVaMP jest opracowanie, dostosowanie i zastosowanie nowych technologii recyklingu metali, aby poradzić sobie z rosnącą zmiennością i zapewnić efektywne wykorzystanie surowca. Zostanie to w sposób przykładowy zademonstrowane w trzech różnych przypadkach: produkcja stali elektrycznej i tlenowej, rafinacja aluminium i recykling ołowiu.

Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy NCBJ (TJ3) jako lider Pakietu Roboczego 3 odpowiada za opracowanie, adaptację i zastosowanie nowatorskich czujników, opartych na analizie aktywacji neutronów, do charakteryzowania złomu metali pod kątem składu chemicznego.

Uczestnicy spotkania konsorcjum REVaMP

Ze względu na europejskie ograniczenia Covid, zeszłotygodniowe spotkanie było dopiero drugą (po spotkaniu Kick-off w styczniu 2020 r.) okazją do bezpośredniego kontaktu całego konsorcjum REVaMP, składającego się z 16 partnerów przemysłowych i naukowych z Polski, Niemiec i Hiszpanii. Podczas spotkania przedstawiono postęp prac w każdym z zadań oraz omówiono działania zaplanowane na najbliższe półrocze. Ponadto NCBJ zorganizowało wizyty w laboratoriach TJ3, pokazując dedykowany układ doświadczalny REVaMP z generatorem neutronów, prototyp jednego z czujników, a także prezentując ogólny zarys działalności naukowej Zakładu.

Projekt REVaMP jest realizowany w ramach programu europejskiego Horyzont-2020.

 

Uczestnicy spotkania konsorcjum REVaMP