News Date

Pomiary aparatury NCBJ analizującej powietrze w okolicach Świerka potwierdzają obecność śladowych ilości rutenu 106 nie mających żadnego znaczenia dla zdrowia. Zmierzone wartości są zgodne z odczytami innych stacji pomiarowych w Polsce. Jednocześnie pomiary NCBJ nie wykazują obecności anomalnych ilości innych izotopów, co potwierdza przypuszczenia co do źródła rutenu 106 wyrażone w komunikacie Państwowej Agencji Atomistyki.

Pomiary aktywności próbek zebranych przez filtry stacji pomiarowych NCBJ w zeszłym i w obecnym tygodniu wykazały obecność izotopu ruten 106 w ilościach odpowiadających aktywnościom 4,3 i 11,7 milibekereli na metr sześcienny badanego powietrza. Są to śladowe ilości, których obecność nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi.

Ruten to metal, a jego izotop 106 ma czas połowicznego rozpadu wynoszący ok. 374 dni, toteż izotop ten nie występuje naturalnie na Ziemi. Wytwarzany sztucznie, jest wykorzystywany m.in. w medycynie (Ośrodek Radioizotopów POLATOM w tej chwili nie używa go w swojej produkcji). W atmosferze ruten może być obecny w postaci aerozoli. Urządzenia pomiarowe, takie jak te, które należą do NCBJ, filtrują powietrze, a następnie - zwykle w cyklu tygodniowym - bada się aktywność substancji osadzonych na filtrach. Każdy izotop posiada charakterystyczne widmo energetyczne emitowanego promieniowania, co pozwala zidentyfikować osadzone na filtrach substancje. W przypadku aerozoli, skuteczność filtrów wynośi niemal 100%. Pomiary wykonywane tą metodą pozwalają zmierzyć aktywności już na poziomie mikrobekereli na metr sześcienny.

Służby dozymetryczne NCBJ sprawdziły także, czy w badanych próbkach nie ma nietypowej obecności innych izotopów promieniotwórczych. Żadnych anomalii nie stwierdzono. Wykonane pomiary potwierdzają tezy wyrażone w komunikacie Państwowej Agencji Atomistyki z dn. 4.10.2017 r. co do możliwych źródeł uwolnienia izotopu rutenu 106 do atmosfery nad Europą.