W NCBJ odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu WEKTOR

 

28-02-2024

26 lutego br. w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu „Wykrywanie i zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych (BSP) za pomocą mikrofalowego generatora impulsowego wysokiej mocy (HPM) z emisją kierunkową WEKTOR”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele konsorcjum, odpowiedzialni za realizację poszczególnych jego części.

Gości przywitał prof. Krzysztof Kurek, który przedstawił działania, zasięg współpracy, możliwości i osiągnięcia Instytutu oraz prof. Jacek Rzadkiewicz, który omówił cele, zakres i strukturę zarządzania projektu. Profesor Sławomir Wronka z Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek przedstawił zakres prac Instytutu w projekcie.

W skład konsorcjum wchodzą: Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna, Zakłady Mechaniczne „Tarnów”, POL-SPEC-TECH-SERVICE”, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, które jest jego liderem.

W ramach projektu zostanie między innymi opracowana technologia generowania impulsów mikrofalowych wysokiej mocy HPM, przeprowadzone będą badania z wykorzystaniem narzędzi symulacyjnych oraz zostanie wykonany model i demonstrator układu kompresji mikrofalowego sygnału impulsowego. Projekt przewiduje również opracowanie i wykonanie urządzeń pomiarowych do badania parametrów pola wytwarzanego przez generator HPM.

Spodziewane korzyści i efekty zastosowania wyników projektu WEKTOR to zwiększenie zdolności operacyjnych wojsk obrony powietrznej, podniesienie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej (rafinerie, rurociągi gazowe, elektrownie, itp.).

Projekt WEKTOR jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, złożony w ramach konkursu nr 12/2022 (Runda 2) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.