News Date

W dn. 30 listopada - 1 grudnia w Świerku odbyło się dwudniowe seminarium poświęcone wykorzystaniu urządzeń radiograficznych do wykrywania przemytu. W spotkaniu, obok naukowców i inżynierów z NCBJ, wzięli udział przedstawiciele Izb Administracji Skarbowej oraz PiD Polska. Naukowcy i specjaliści kontroli granic dyskutowali o najnowszych osiągnięciach, możliwościach i potrzebach związanych z zastosowaniem systemów wykorzystujących akceleratory radiograficzne w praktyce służb celnych.

Prof. Sławomir Wronka, kierownik Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek przedstawił m.in. informacje o pożytkach płynących z prześwietlania ładunków wiązkami o dwóch energiach. Metoda ta pozwala obrazować ładunki o dużym zróżnicowaniu gęstości. Zespół prof. Wronki jest m.in. twórcą zgłoszonego do ochrony patentowej rozwiązania znacznie przyspieszającego proces prześwietlania dwuenergetycznego. Pani Edyta Dymowska-Grajda, dyrektor działającego od pięćdziesięciu lat Zakładu Aparatury Jądrowej NCBJ, podkreślała znaczenie trwałości i niezawodności urządzeń na tego typu rynku. Przypomniała, że pierwsze akceleratory komercyjne były produkowane w Świerku już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jeden z pierwszych wyprodukowanych wówczas egzemplarzy pracuje do dziś. Na seminarium rozmawiano także o znaczeniu zastosowania odpowiednich, szybkich algorytmów przetwarzających dane zbierane przez detektory na obraz i wspomagających interpretacje obrazu oraz o innych aspektach oprogramowania mogącego ułatwić pracę użytkownikom. W trakcie spotkania goście mieli także okazję obejrzeć system radiograficzny CANIS opracowany w NCBJ.

Instytut w Świerku od początku swego istnienia zajmował się budową akceleratorów, detektorów i rozwijaniem metod analizowania danych. Urządzenia tu budowane znalazły zastosowanie w przemyśle, medycynie i badaniach naukowych. Współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie takimi jak CERN i DESY pozwoliła polskim naukowcom osiągnąć wysoki, międzynarodowy poziom. Rozwiązania wypracowane dla potrzeb zaawansowanych badań naukowych są przenoszone także do urządzeń znajdujących zastosowanie w życiu codziennym. Jednym z przykładów, jest system radiograficzny CANIS przeznaczony do kontroli cargo. W 2016 roku NCBJ podpisało z polską spółką PiD umowę o współpracy, której celem jest komercjalizacja systemu.