News Date

W Świerku trwają prace na placu budowy Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. W miejscu, w którym powstanie trójkondygnacyjny budynek laboratorium, rozebrano starą kotłownię i usuwane są jej fundamenty. Wykonawca szacuje, że z placu budowy wywiezione zostanie 250 cięzarówek gruzu. Powierzchnia zabudowy nowego obiektu będzie wynosiła około 1300 m2. Oczyszczanie terenu pod nową inwestycję ma się zakończyć jeszcze w maju. Miejsce inwestycji oznaczone jest już tablicą informacyjną projektu.

Za trzy lata we wznoszonym budynku rozpocznie działanie nowoczesna infrastruktura badawcza. Zostanie tu zainstalowany Cyklotron o energii cząstek do 30 MeV otoczony laboratoriami badawczymi i technologicznymi z bogatym wyposażeniem. Naukowcy z kilku instytucji naukowych pracujący w kompleksie będą poszukiwać nowych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii, opartych na aktywnych biologicznie ligandach działających na poziomie komórkowym i molekularnym. Połączenie technik izotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwi wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych.

Krótki film obrazujący aktualne prace można obejrzeć na instytutowej stronie Facebooka: https://www.facebook.com/ncbj.swierk/videos/1923417711025010/

CERAD: przygotowywanie terenu (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
CERAD: przygotowywanie terenu (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
CERAD: przygotowywanie terenu (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)