News Date

Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Tauron Dystrybucja S.A., największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, podpisały umowę o współpracy, której celem jest przeprowadzenie analiz i ocena możliwości wykorzystania rozproszonych zasobów elastyczności przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz opracowanie przykładowych modeli biznesowych na pilotażowym obszarze.

Współpraca ta będzie dla TAURON Dystrybucja S.A. jednym z istotnych elementów przygotowania się do korzystania w przyszłości z tzw. usług elastyczności, a Narodowe Centrum Badań Jądrowych wykorzysta wyniki tej współpracy do opracowania platformy internetowej Flexon. Platforma ta ma ułatwić operatorom wykorzystanie elastyczności użytkowników systemu przyłączonych do sieci tych operatorów tj. odbiorców, wytwórców i podmiotów magazynujących energię, co powinno pozwolić w przyszłości na optymalizację nakładów inwestycyjnych w sieć dystrybucyjną, wzrost ich efektywności oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pracy systemu

Zakłada się, że dzięki zakupowi usług elastyczności operator sieci dystrybucyjnej będzie w stanie stymulować elastyczność popytu i podaży, co pozwoli m.in. na zwiększenie możliwości przyłączenia rozproszonych źródeł OZE przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa systemu oraz ograniczeniu dynamiki wzrostu kosztów związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury dystrybucyjnej. Takie rozwiązania mogą być korzystne m.in. w sytuacjach nadmiernego obciążenia sieci przez kilka godzin w roku, lub podczas prac modernizacyjnych czy remontowych.

Autorzy systemu Flexon tj. wirtualnej platformy akcyjnej z Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych NCBJ (www.idea.edu.pl / www.ncbj.gov.pl) przekonują, że rozwiązanie to zapewni operatorom tańszą alternatywę do obecnych metod zarządzania siecią elektroenergetyczną, jednocześnie zapewniając dodatkowe źródło dochodu dla aktywnych użytkowników systemu. Współpraca pomiędzy NCBJ, a Tauron Dystrybucja S.A. ma za zadanie m.in. zweryfikować ekonomiczne podstawy wykorzystania takich usług. Umowa przewiduje, że na pierwsze efekty współpracy poczekamy do czerwca przyszłego roku.

Pierwszy etap prac budowy platformy Flexon wykonywany jest przez NCBJ w ramach projektu NCBiR Gospostrateg KlastER, w którym partnerami oprócz NCBJ są także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Obraz galaktyki spiralnej. Przerywane kręgi wyznaczają możliwy zakres zgrupowania wokół niej ciemnej materii.