News Date

Wyjaśniam, że cytowane przez media opinie na temat możliwych dostawców technologii jądrowych dla Polski zawarte w relacjach z debaty „Polski Mix Energetyczny” nie są oficjalnym stanowiskiem Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Opinie te – jeśli zostały zacytowane wiernie - odzwierciedlają jedynie osobiste oceny pana Tomasza Jackowskiego jako eksperta i nie zostały przedstawione w uzgodnieniu z kierownictwem NCBJ. 

dr Marek Pawłowski

Rzecznik NCBJ

Seminarium