News Date

Ważna wiadomość związana z rekrutacją na studia doktoranckie w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej”

POWR.03.02.00-00.I005/17-02 realizownego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku z dnia 6 czerwca 2018 roku

phd4gen.pl; grad.ncbj.gov.pl

Z pewnych przyczyn formalnych pierwsza rudna zgłoszeń kandydatów zostaje z dniem 6 czerwca 2018 przesunięta na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 17.00. Stosowne dokumenty mogą być wysłane na zapisane poniżej adresy email lub wysłane pocztą na adres: Sekretariat UZ3, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. Egzaminy na studia rozpoczną się 11 lipca a wyniki zostaną ogłoszone 17 lipca 2018. W przypadku nieobsadzenia wszystkich 14 miejsc w pierwszej rekrutacji przeprowadzona zostanie druga runda zgłoszeń do dnia 3 września do godziny 17.00. Egzamin rozpocznie się 17 września a wyniki zostaną ogłoszone 21 września 2018 roku. Studia rozpoczną się 1 października 2018 roku.

Informacje oraz zgłoszenia pod adresami:

prof. Mariusz Dąbrowski mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl;
dr Karol Kowal karol.kowal@ncbj.gov.pl