12

Oct

2023

Adiunkt (postdoc) | BP2 (DBP)

Termin zbierania ofert: 15-12-2023

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt (postdoc)
w Zakładzie Fizyki Teoretycznej

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Przewidywany okres zatrudnienia: 2 lata począwszy od października 2024 roku.

Wybrany kandydat/kandydatka zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat z wynagrodzeniem ok. 120 000 zł/rok (brutto brutto) plus budżet na podróże ok. 20 000 zł/rok.

Wybrany kandydat będzie pracował nad projektem „Poszukiwanie precyzji w nieliniowej wysokoenergetycznej Chromodynamice Kwantowej” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwych tematów badawczych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr Guillaume Beuf (guillaume.beuf@ncbj.gov.pl).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

Postdoc będzie brał/brała udział w pracach badawczych w ramach projektu SONATA BIS „Poszukiwanie precyzji w nieliniowej wysokoenergetycznej chromodynamice kwantowej”, udział w dyskusjach naukowych, obliczeniach analitycznych i/lub numerycznych, redagowaniu odpowiednich artykułów naukowych oraz rozpowszechnianiu wyników poprzez prezentację ich na kilku konferencjach międzynarodowych.

Wymagania:

 • Stopień doktora w dziedzinie fizyki teoretycznej wysokich energii lub jądrowej.
 • Udokumentowane doświadczenie naukowe w dziedzinie fizyki teoretycznej wysokich energii lub jądrowej (znajomość fizyki saturacji gluonów będzie dodatkowym atutem).
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

Oferujemy:

 • Pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych.
 • Dążenie do doskonałości oraz autonomię w zakresie badań, pracę w różnorodnym, wspierającym zespole profesjonalistów.
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów.

Wymagane dokumenty: 

 • potwierdzenie uzyskania stopnia doktora; 
 • cv; 
 • wykaz publikacji; 
 • autoreferat naukowy; 
 • trzy listy z referencjami, przygotowane na wniosek kandydatów i przesłane bezpośrednio przez autorów listów przed terminem złożenia aplikacji;

Kontakt: Guillaume Beuf  E-mail:Guillaume.Beuf@ncbj.gov.pl

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: Guillaume.Beuf@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent a