praca

26

Oct

2023

Specjalista/Specjalistka ds. modelowaniem materiałów amorficznych | MAB NOMATEN

Termin zbierania ofert: 15-11-2023

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do MAB NOMATEN na stanowisko:

Specjalista/specjalistka ds. modelowaniem materiałów amorficznych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Badania naukowe związane z modelowaniem materiałów amorficznych w oparciu o rozwijane potencjały międzyatomowe.

Wymagania:

 • tytuł magistra

Mile widziane doświadczenie: teoria funkcjonału gęstości, materiały złożone.

 • doskonała znajomość języka angielskiego

Ambitnym celem, który sobie postawiliśmy jest stworzenie silnego zespołu złożonego zarówno ze światowej klasy badaczy, jak i młodych, zmotywowanych naukowców, którzy z pasją realizują swoje cele badawcze w zakresie badań materiałowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny (max. 1 strona)
 • CV z wykazem publikacji 
 • krótki opis najważniejszych osiągnieć naukowych oraz planów naukowych (max. 2 strony)
 • listę zawierającą dane kontaktowe dwóch osób mogących przedstawić rekomendacje (adres e-mail)
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra (lub równoważnego);

Oferujemy:

 • Współpracę w ramach sieci międzynarodowych instytucji badawczych oraz firm komercyjnych.
 • Możliwość korzystania z potencjału badawczego trzech partnerów konsorcjum NOMATEN: NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia).
 • Dla uczestników wspólnych badań naukowych z partnerami NOMATEN CEA (Francja) i VTT (Finlandia) program wizyt w instytucji współpracującej.
 • Możliwość uczestniczenia w konferencjach i międzynarodowej współpracy, atrakcyjne warunki pracy, pracę zespołową, możliwość łączenia życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy.
 • Wsparcie w procesie przeniesienia do Polskich i rozpoczęcia pracy w polskiej instytucji naukowej zapewnione przez zespół specjalistów z zakresu polskich przepisów prawa pracy, legalizacji pobytu oraz rozliczeń finansowych.

  Kontakt: Mikko Alava  (mikko.alava@ncbj.gov.pl)

  Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

  W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

  Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Inne informacje:
  Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
  3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych