Seminar

Attention – silver in ITER! ITER tokamak materials activation study in the WPPrIO EUROfusion work package

Campus Name

16 Apr, 2024 - 16 Apr, 2024

Seria: Seminarium SFP

Prelegent i afiliacja: dr hab. inż. Renata Kierepko, Prof. IFJ PAN

Data: 16 kwietnia, 2024, godz. 11:00

Miejsce: https://tiny.pl/drpg3

Streszczenie: Działalność największego tokamaka JET (Joint European Torus / Culham, Wielka Brytania)
została zakończona w grudniu 2023 r. Zanim to jednak nastąpiło, JET wykorzystano w
ramach konsorcjum EUROfusion, pakietu „Preparation of ITER Operation (PrIO)” m.in. do
badań aktywacyjnych materiałów konstrukcyjnych przyszłego reaktora badawczego ITER
(Cadarache, Francja). W ramach seminarium zostaną zaprezentowane wyniki takiego
eksperymentu przeprowadzonego w latach 2020-2022 w ramach kampanii DT, TT oraz DD
(DTE2 (C41), C40B i C42), nieoczekiwane odkrycia, ich interpretację oraz konsekwencje dla
przyszłych reaktorów wykorzystujących zjawisko fuzji jądrowej.