RUG 2024

RODOS User Group (RUG) Meeting 2024

NCBJ

16 Sep, 2024 - 17 Sep, 2024

RODOS User Group (RUG) Meeting odbędzie się w dniach 16-17 września 2024 r. w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Otwocku-Świerku (niedaleko Warszawy).

RODOS Users Group (RUG 2024) ma następujące cele:

  • zapewnienie platformy, za pośrednictwem której członkowie RUG mogą przekazywać swoje poglądy, potrzeby i uwagi oraz wymieniać się doświadczeniami związanymi ze wszystkimi elementami systemu RODOS i jego użytkowaniem, w szczególności udzielać odpowiedzi i wskazówek dotyczących udoskonaleń, aby system był bardziej przyjazny dla użytkownika oraz wszelkich przyszłych zmian w RODOS,
  • dzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas integracji RODOS z krajowymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania kryzysowego oraz umożliwienie członkom RUG ulepszenia ich własnych rozwiązań,
  • identyfikacja najlepszych praktyk, dzielenie się wiedzą techniczną i rozwiązaniami organizacyjnymi, rozwojem oprogramowania i baz danych oraz ich wdrażaniem, a także zapewnianie wzajemnego wsparcia, szczególnie na poziomie regionalnym,
  • dzielenie się praktyką i rozwiązaniami związanymi z wykorzystaniem RODOS do szkoleń i ćwiczeń,
  • zapewnienie forum, za pośrednictwem którego członkowie RUG mogą nawiązywać ze sobą kontakty, niezależnie od działań RUG,
  • nawiązywanie kontaktów z grupami użytkowników innych systemów wspomagania decyzji w Europie (np. ARGOS) i za granicą,
  • dążenie do osiągnięcia kompatybilności systemu RODOS z innymi systemami wspomagania decyzji,
  • zapewnienie trwałości systemu wspomagania decyzji RODOS poprzez ustanowienie procedur konserwacji i trwałych ustaleń między użytkownikami a programistami,
  • promowanie wykorzystania systemu RODOS w Europie.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia: https://events.ncbj.gov.pl/event/351/