16

Feb

2024

Adiunkt | H2

Termin zbierania ofert: 11-03-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko

 

Adiunkt

w Zakładzie Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej

 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka, Mińska Mazowieckiego i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w zakresie dozymetrii promieniowania mieszanego, w szczególności w oparciu o rekombinacyjne komory jonizacyjne
 • prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w zakresie spektrometrii neutronów w kontekście ochrony radiologicznej i charakterystyki wiązek neutronowych, w szczególności w oparciu o aktywne i pasywne metody spektrometryczne
 • modelowanie numeryczne transportu i oddziaływania promieniowania z wykorzystaniem kodów Monte Carlo
 • planowanie i realizacja eksperymentów  w wiązkach promieniowania o dużej gęstości strumienia cząstek / dużej mocy dawki
 • prowadzenie prac związanych z metrologią promieniowania gamma i neutronów we wzorcowych polach promieniowania jonizującego oraz w reaktorze badawczym MARIA
 • prowadzenie prac analitycznych związanych z wynikami pomiarów i symulacji numerycznych
 • przygotowywanie raportów, publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych
 • przygotowywanie wniosków w konkursach finansujących działalność naukową

Wymagania:

 • stopień doktora w dyscyplinie fizyka lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • udokumentowana dział. naukowa w zakresie ochrony radiologicznej, dozymetrii promieniowania mieszanego oraz spektrometrii neutronowej (raporty, publikacje, wystąpienia konferencyjne)
 • udokumentowany udział w projektach naukowych lub badawczo-rozwojowych w zakresie dozym. promieniowania jonizującego
 • umiejętność prowadzenia pomiarów w polach i wiązkach z wykorzystaniem jednostkowych układów akwizycji
 • umiejętność korzystania z kodów modelowania Monte Carlo np. MCNP, PHITS, FLUKA
 • gotowość do odbywania wyjazdów pomiarowych, szkoleniowych i konferencyjnych
 • brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizującego (kategoria A)
 • umiejętności organizacyjne i analityczne w zakresie prowadzenia badań naukowych
 • umiejętność samodzielnej realizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. na poziomie B2)

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w pracy w narażeniu na promieniowania jonizujące
 • doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu detektorów promieniowania jonizującego
 • znajomość narzędzi do dekonwolucji widm neutronowych
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną radiologiczną m.in. ICRP Publication 103, ICRP Publication 116
 • znajomość wymagań norm ISO-4037 oraz ISO-8529
 • umiejętność programowania w języku Python, C, Fortran lub innym

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne warunki rozwoju naukowego i zawodowego w miejscu o unikalnych na skalę kraju możliwościach badawczych
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów
 • możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego dzięki różnorodności zadań i wyzwań
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych
 • stabilne warunki zatrudnienia i przyjazną atmosferę
 • bezpłatny dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci autobusowej
 • przyzakładową służbę zdrowia

Wymagane dokumenty:

 • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • curriculum vitae
 • wykaz publikacji i wystąpień konferencyjnych
 • wykaz projektów w których kandydat brał udział ze wskazaniem roli w projekcie
 • kopie dokumentów dokumentujących spełnienie wymagań określonych w treści ogłoszenia
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę
 • opis najważniejszych osiągnięć naukowych (maksymalnie 2 strony)

Kontakt: Katarzyna Tymińska  E-mail:katarzyna.tyminska@ncbj.gov.pl 

Informacja o sposobie i miejscu składania aplikacji:

Dokumenty należy przesłać na adres: Katarzyna Tymińska  E-mail:katarzyna.tyminska@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/rodo

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent an%nbsp;d Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)