09

Apr

2024

Profesor instytutu | FM2

Termin zbierania ofert: 30-04-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Profesor instytutu
w Zakładzie Technologii Plazmowych i Jonowych (FM2)

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka, Mińska Mazowieckiego i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Przygotowanie i koordynowanie badań strukturalnych przy użyciu technik jonowych takich jak: RBS/c, PIXE/c, NRA oraz technik optycznych  takich jak PL
 • Prowadzenie badań naukowych i publikowanie osiągnięć
 • Udział w eksperymentach, opracowanie, analiza i interpretacja wyników eksperymentalnych

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego oraz potwierdzona publikacjami praktyczna i teoretyczna znajomość eksperymentalnych technik jonowych (RBS/c, PIXE/c, NRA, TEM, XRD) w badaniach strukturalnych własności materiałów
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu przynajmniej jednej z ww. technik
 • Potwierdzona publikacjami praktyczna i teoretyczna wiedza na temat zjawisk związanych z modyfikacją kryształów wskutek implantacji jonowej oraz wygrzewania
 • Udokumentowane publikacjami doświadczenie w identyfikacji defektów strukturalnych
 • Dorobek naukowy w dyscyplinie nauki fizyczne/ inżynieria materiałowa
 • Doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym
 • Doświadczenia w kierowaniu projektami naukowych
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Gotowości do udziału w pracach eksperymentalnych prowadzonych w instytucjach międzynarodowych oraz w innych wyjazdach służbowych

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Znajomość programów symulacyjnych stosowanych  w badaniach strukturalnych

Oferujemy:

 • Pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych
 • Kontakt z doświadczoną kadrą
 • Dążenie do doskonałości oraz autonomię w zakresie badań, pracę w różnorodnym, wspierającym zespole profesjonalistów
 • Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów
 • Możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju
 • Możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Wymagane dokumenty: 

 • Potwierdzenie uzyskania stopnia doktora habilitowanego
 • CV
 • Wykaz publikacji
 • Autoreferat naukowy
 • Wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń
 • Wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę

Kontakt: prof. dr hab. Jacek Jagielski  E-mail: jacek.jagielski@ncbj.gov.pl  tel.:22 273 14 43

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: jacek.jagielski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/rodo

 

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent an d Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)