27

May

2024

Specjalista/ specjalistka ds. zamówień publicznych | EZP

Termin zbierania ofert: 04-07-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zamówień Publicznych na stanowisko:

Specjalista/ specjalistka ds. zamówień publicznych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka, Mińska Maz. i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań w zakresie realizacji przydzielonych zadań, tj. zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych oraz zależnych, a także projektów umów.
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie realizacji zadań Działu Zamówień Publicznych.
 • Współudział w tworzeniu rejestrów prowadzonych przez Dział Zamówień Publicznych, w tym ewidencjonowanie prowadzonych postępowań oraz zawieranych umów / aneksów do umów.
 • Współudział w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu postępowań zarówno powyżej jak i poniżej aktualnie obowiązujących progów, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Współpraca z Działem Prawnym w zakresie ustalania treści umów stosowanych w poszczególnych postępowaniach.
 • Znajomość, stosowanie i przestrzeganie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.
 • Prowadzenie postępowań w Bazie Konkurencyjności.

Wymagania:

 • Biegła znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych oraz zależnych, a także doświadczenie w ich stosowaniu.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego.
 • Biegła znajomość obsługi komputera - w tym pakietu biurowego Office, jak również obsługi Internetu oraz poczty elektronicznej.
 • Komunikatywność, ogólna znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz zasad negocjacji.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Wykształcenie prawnicze.
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
 • Ukończone szkolenie/szkolenia w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferujemy:

 • Pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych.
 • Kontakt z doświadczoną kadrą.
 • Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych.
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów.
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku).
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).

Kontakt: Kierownik Działu Zamówień Publicznych - Rafał Blinow: e-mail: Rafal.Blinow@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Rafal.Blinow@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/rodo

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent an d Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)