18 maja w całej Polsce odbędzie się XX edycja Nocy Muzeów. To moment, w którym na zwiedzających czekają nie tylko muzea, ale również instytucje i miejsca, na co dzień niedostępne. W tym roku do akcji dołącza Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie (woj. mazowieckie, powiat makowski).

KSOP to jedyne miejsce w Polsce, gdzie składuje i przechowuje się odpady promieniotwórcze. Jest zlokalizowane w Różanie na terenie carskiego fortu wybudowanego na początku XX wieku. Odpady promieniotwórcze, które trafiają do KSOP powstają w wyniku produkcji i stosowania izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych. 

Na składowisko będzie można wejść w  grupach zorganizowanych o godzinach: 18:30, 20:00, 21:30.  

Co zrobić, żeby nas odwiedzić?

  • Wysłać wiadomość adres zwiedzanieKSOP@zuop.gov.pl z imieniem, nazwiskiem, serią i numerem dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej. W e-mailu prosimy wskazać preferowaną godzinę zwiedzania.  
  • Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2024 r. Jeśli nie masz obywatelstwa polskiego prześlij swoje zgłoszenie z numerem i serią paszportu najpóźniej do 1 maja.
  • Na zwiedzanie zabierz ze sobą dowód osobisty lub legitymację szkolną, którą podałeś w zgłoszeniu. Przyjdź kwadrans przed planowaną godziną wejścia.  
  • Wstęp na teren KSOP dla dzieci od 7. roku życia za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej. 
  • W przypadku dużego zainteresowania zapisy mogą zakończyć się szybciej.  

O ZUOP

Przetwarzaniem i składowaniem odpadów promieniotwórczych powstających na terenie Polski zajmuje się Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Przedsiębiorstwo Państwowe. Podlega on Ministerstwu Klimatu i Środowiska. Zakład mieści się na terenie Ośrodka Jądrowego w Otwocku.