Czym się zajmujemy?


Do zadań Zakładu Badań Reaktorowych należy:

  • wykonywanie obliczeń i nierutynowych pomiarów neutronowych, cieplno-przepływowych, reaktywnościowych itp. związanych z eksploatacją reaktora MARIA oraz na potrzeby prac badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z wykorzystaniem reaktora MARIA lub metod jądrowych,
  • opracowywanie, wspólnie z innymi jednostkami DEJ nowych technologii związanych z eksploatacją reaktora MARIA oraz związanych z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym,
  • współpraca z innymi jednostkami DEJ oraz NCBJ przy opracowaniu analiz bezpieczeństwa urządzeń i instalacji reaktora MARIA,
  • prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z wykorzystaniem reaktora MARIA oraz związanych z wykorzystaniem różnych metod jądrowych,
  • opracowywanie i eksploatacja eksperymentalnych urządzeń reaktorowych,

 

  • prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z wykorzystaniem neutronowej analizy aktywacyjnej,
  • prowadzenie analiz i pomiarów chemicznych związanych z eksploatacją reaktora MARIA oraz na potrzeby prac badawczych,
  • rozwijanie metod dozymetrycznych,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi i komercyjnymi w zakresie wykorzystania reaktora MARIA,
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi NCBJ w zakresie szkolenia personelu eksploatacyjnego reaktora MARIA, nadzór nad prowadzeniem zajęć ze studentami wyższych uczelni w zakresie kompetencji Zakładu.

Kontakt


Kierownik zakładu