Czym się zajmujemy?

  • Prowadzimy prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie fizyki przyśpieszania cząstek naładowanych oraz projektowania i technologii akceleratorów.
  • Wdrażamy nowe opracowania oraz bierzemy udział w budowie i wykorzystaniu różnego typu urządzeń akceleratorowych do celów badawczych oraz dla zastosowań w medycynie, przemyśle, rolnictwie, ochronie środowiska, energetyce jądrowej i innych.
  • Podnosimy i upowszechniamy wiedzę o kierunkach rozwoju i zastosowaniach techniki akceleratorowej.
  • Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami fizyki i techniki akceleratorów.

Kontakt


Andrzeja Sołtana 7,
05-400 Otwock - Świerk
tel. +48 22 2731 538
fax +48 22 779 3481
e-mail: TJ1@ncbj.gov.pl