Czym się zajmujemy?


  • badamy wzbudzenia i strukturę spinową nukleonu,

  • analizujemy mechanizmy reakcji jądrowych,

  • pracujemy nad zastosowaniem metod jądrowych w badaniach materiałowych i biologicznych,

  • nasi naukowcy projektują i budują detektor pbar+Panda dla FAIR,

  • badają własności i strukturę jąder atomowych oraz syntezę jąder najcięższych,

  • przygotowują pomiary stałego elektrycznego momentu dipolowego protonu i deuteronu w ramach kolaboracji JEDI.

Kontakt


ul. Pasteura 7,
02-093 Warszawa
tel.+48 22 273 28 01
e-mail: BP1@ncbj.gov.pl