Czym się zajmujemy?


Badamy modele pierwotnego Wszechświata, które mogą wyjaśnić pochodzenie pierwotnej struktury, która zasiała obserwowaną wielkoskalową strukturę Wszechświata. W szczególności zaproponowaliśmy nową kosmologię kwantowego odbicia, w której osobliwość Wielkiego Wybuchu jest zastąpiona kwantowym wielkim odbiciem. Rozwijamy wiele narzędzi przydatnych w tych badaniach, takich jak metody kwantowania, metody aproksymacji dynamiki kwantowej, czy formalizm hamiltonowski dla perturbacji kosmologicznych. Badamy problem czasu w kwantowych teoriach grawitacji oraz badamy klasyczną i kwantową grawitację na powierzchniach z granicami.

Badamy zarówno teorię, jak i fenomenologię zdeformowanych symetrii czasoprzestrzeni. Badamy formowanie się struktury kosmologicznej metodami wykraczającymi poza standardową teorię perturbacji, tj. poprzez dokładne rozwiązania równań Einsteina, metody uśredniania i uogólnienia Lagrangowskiej teorii perturbacji. Naszym celem jest pełne zrozumienie obecnych i nadchodzących obserwacji w kontekście utrzymujących się napięć w modelu LambdaCDM, nieznanej natury ciemnej energii i ciemnej materii. Badamy modele kosmologiczne w rozszerzonych teoriach grawitacji i porównujemy je z dostępnymi danymi obserwacyjnymi.

Kontakt


ul. Pasteura 7,
02-093 Warszawa
tel. +48 22 273 28 02
e-mail: BP2@ncbj.gov.pl