Czym się zajmujemy?


Fizyka wielkich energii zajmuje się badaniami  z użyciem największych akceleratorów, w których wykorzystuje się pola elektryczne i magnetyczne do rozpędzania i kierowania strumieni cząstek - wiązek. Wiązki te mogą się zderzać ze sobą, lub ze stałą tarczą, a powstałe w wyniku zderzeń inne cząstki są rejestrowane przez wyspecjalizowane detektory. Analiza powstających cząstek dostarcza informacji o budowie podstawowych składników materii oraz siłach (oddziaływaniach) między nimi. Wykorzystywane są również wysokoenergetyczne cząstki powstające w sposób naturalny - na przykład neutrina atmosferyczne.

Naukowcy z BP3 zajmują się zagadnieniami dotyczącymi fundamentalnych elementów świata cząstek elementarnych oraz Wszechświata, pracują nad modelami i analizą danych z różnych eksperymentów w kontekście badania Modelu Standardowego oraz poszukiwania tzw. nowej fizyki (fizyki poza Modelem Standardowym).

Bierzemy udział w międzynarodowych eksperymentach


Eksperyment CMS przy LHC w CERN

 • Tematyka badań: własności bozonu Higgsa, poszukiwanie sygnałów nowej fizyki (ciężkie stabilne cząstki naładowane, leptony tau spoza punktu zderzenia), rozpraszanie bozonów wektorowych, analiza zderzeń Pb-Pb
 • Aparatura: tryger mionowy pierwszego stopnia (L1)
 • Kontakt: dr hab. Michał Bluj (michal.bluj@ncbj.gov.pl), dr hab. Piotr Zalewski (piotr.zalewski@ncbj.gov.pl)
 • WWW: http://cms.fuw.edu.pl/

Eksperyment LHCb przy LHC w CERN


Eksperyment ALICE przy LHC w CERN

 • Tematyka: zderzenia relatywistycznych jąder, plazma kwarkowo-gluonowa, fotony bezpośrednie
 • Aparatura: spektrometr fotonów PHOS, szybki tryger FIT
 • Kontakt: prof. Teodor Siemiarczuk (teodor.siemiarczuk@ncbj.gov.pl)

Eksperyment NA61/SHINE przy SPS w CERN

 • Tematyka badań: własności hadronów produkowanych w zderzeniach relatywistycznych jonów z różnymi tarczami jądrowymi przy różnych wartościach energii wiązki, korelacje wyprodukowanych cząstek oraz poszukiwania punktu krytycznego na diagramie fazowym silnie oddziałującej materii, analiza intermitencji
 • Kontakt: prof. dr hab. Joanna Stepaniak (joanna.stepaniak@ncbj.gov.pl)

Eksperyment COMPASS przy SPS w CERN

 • Tematyka: badanie struktury (w tym spinowej) nukleonów i spektroskopia hadronowa przy użyciu wiązek mionowych i hadronowych
 • Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Sandacz (andrzej.sandacz@ncbj.gov.pl)

Eksperyment T2K (Tokai-to-Kamioka) w Japonii


Eksperyment Super-Kamiokande w Japonii

Eksperyment KM3NeT: poszukiwanie neutrin pochodzenia kosmicznego oraz pomiary i symulacje mionów kosmicznych

Eksperyment BESIII w Chinach

 • Tematyka: badanie kwantowo splątanych i spolaryzowanych par barion anty-barion w rozpadach mezonów J/Ψ i Ψ’, badanie parametrów rozpadu barionów dziwnych i testy symetrii CP
 • Osiągnięcia grupy: opracowanie formalizmu do opisu powyższych procesów (użytego m.in. w publikacjach BESIIII Nature Phys. 15 (2019) 631  i Nature 606 (2022) 64)
 • Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Kupść (andrzej.kupsc@ncbj.gov.pl)

Eksperyment KLOE/KLOE-2 w LNF: badanie symetrii pól i struktury cząstek, jak również możliwych rozszerzeń Modelu Standardowego, przy niskich energiach

Kontakt


ul. Pasteura 7,
02-093 Warszawa
tel. +48 22 273 28 03
e-mail: BP3@ncbj.gov.pl