Czym się zajmujemy?


Działania Zakładu obejmują prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie:

  • metod dozymetrii i detektorów promieniowania mieszanego,
  • mikrodozymetrii i nanodozymetrii,
  • fizyki oddziaływania promieniowania jonizującego z materią w aspekcie fizycznych i biologicznych struktur nanometrycznych,
  • rozwoju metrologicznych narzędzi z zakresu dozymetrii promieniowania synchrotronowego i innych nowych źródeł promieniowania,
  • pasywnych i aktywnych metod spektrometrii neutronowej,

 

  • symulacji komputerowych metodami Monte Carlo w oparciu o badania fantomowe,
  • obliczeń neutronowych i cieplno-przepływowych dla reaktorowych układów konwersji i kształtowania wiązki,
  • metod analizy spektrometrycznej promieniotwórczości naturalnej i pomiarów spektrometrycznych próbek napromienianych w reaktorze MARIA,
  • badań radiobiologicznych in vitro i in vivo oraz materiałowych z wykorzystaniem wiązek neutronowych,
  • opracowywania infrastruktury i systemu planowania badań na potrzeby terapii borowo-neutronowej.

Kontakt


P.o. Kierownika Zakładu
dr Katarzyna Tymińska
katarzyna.tyminska@ncbj.gov.pl

Sekretariat
Olga Piotrowska
H2@ncbj.gov.pl
tel. 22 273 22 20

Koordynator ds. sieci NeoBor-BNCT
mgr inż. Edyta Michaś
edyta.michas@ncbj.gov.pl