News Date

Profesor Grzegorz Wrochna przyjął wiele słów uznania, życzeń pomyślnego rozwoju Instytutu i gratulacji z dotychczasowych osiągnięć dla Rady Naukowej i pracowników NCBJ z okazji obchodzonego wczoraj święta.

Wielokrotnie podkreślano wyjątkowe i szczególne znaczenie reaktora MARIA dla medycyny, nauki i gospodarki. Przed naszym reaktorem, sercem NCBJ, jeszcze wiele lat pracy. W jednym z przekazanych listów gratulacyjnych znalazły się słowa Marii Skłodowskiej-Curie, które mogą patronować dalszej pracy uczonych i wszystkim, którzy ich wspierają. „Nie możemy bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego co dzieje się w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z nas jest dopomaganie tym, którym możemy stać się najbardziej użyteczni.”

Gratulacje dla Marii