News Date

Monika Panfil, absolwentka kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa (prowadzonego wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Chemii UW) zdobyła III nagrodę w tegorocznym Konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepsze prace z dziedziny atomistyki w kategorii prac magisterskich za pracę pt. „Badanie wpływu wahań dobowych temperatury otoczenia na zapas reaktywności reaktora MARIA”.

Praca została zrealizowana przy współpracy Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Wydziału Fizyki UW pod kierunkiem dr Zuzanny Marcinkowskiej z Zakładu Badań i Technik Reaktorowych NCBJ oraz dr hab. Agnieszki Korgul z Zakładu Fizyki Jądrowej Wydziału Fizyki UW.

Monika Panfil nagrodzona w konkursie PTN