News Date

NCBJ organizuje 1st NOMATEN International Conference on Materials Informatics. Informatyka materiałowa to nowa dziedzina badań, która wykorzystuje zaawansowane narzędzia informatyczne do lepszego poznania i projektowania materiałów potrzebnych przede wszystkim do pracy w warunkach ekstremalnych, a także w medycynie. Tematyką tą zajmują się m.in. pomysłodawcy i organizatorzy konferencji - naukowcy z Centrum Doskonałości NOMATEN działającego w Świerku.

Wydarzenie 1st NOMATEN International Conference on Materials Informatics jest organizowane przez działające w Narodowym Centrum Badań Jądrowych  - Centrum Doskonałości NOMATEN. Ponad 60 naukowców, ekspertów i przedstawicieli przemysłu z ponad 15 krajów będzie uczestniczyć w konferencji poświęconej informatyce materiałowej – pionierskiej dziedzinie, która opiera się na nowym podejściu do badań istniejących i nowych materiałów dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i metod statystycznych.

„Informatyka materiałowa daje nowe możliwości w badaniach materiałów” – podkreśla przewodniczący Konferencji prof. Stefanos Papanikolaou, szef grupy badawczej ds. informatyki materiałowej NOMATEN. „Dzięki stosowanym przez nas technikom możliwa jest np. identyfikacja defektów materiału na zdjęciach z mikroskopu elektronowego, które w przeciwnym wypadku mogłyby umknąć uwadze badacza. Informatyka materiałowa pozwala na gromadzenie i analizę wielkich zbiorów danych z badań i eksperymentów. W tym aspekcie można wykorzystać narzędzia informatyki materiałowej we współpracy z innymi grupami badawczymi, z zespołami eksperymentalnymi, które badają własności funkcjonalne i zajmują się charakteryzacją materiałów – zarówno w ramach NCBJ i NOMATEN, jak i we współpracy z jednostkami badawczymi z Polski i innych państw. Konferencja ma na celu promowanie polskich unikalnych infrastruktur i zespołów badawczych na arenie międzynarodowej, dlatego naukowcy z Centrum Doskonałości NOMATEN zamierzają przyciągnąć do współpracy zagranicznych ekspertów.”

Wydarzenie potrwa 1 do 3 czerwca br. w NCBJ (ul. Sołtana 7, Otwock-Świerk), a jego szczegółowy program, aktualizowany na bieżąco, znajduje się pod adresem: https://events.ncbj.gov.pl/event/70/page/31-scientific-program. Językiem konferencji jest angielski.

Projekt konferencji uzyskał wsparcie finansowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach grantu z programu Welcome to Poland.

 

grafika dekoracyjna