News Date
Pomimo trwającej przerwy w pracach LHC, nie ustają plany dotyczące jego dalszego działania. Wśród nich należy wymienić poszukiwania nowych, lekkich, długożyciowych cząstek w nowym, obecnie budowanym detektorze FASER. Pewnym ograniczeniem eksperymentów poszukujących tego typu cząstek są czasy życia poszukiwanych obiektów. Jeśli cząstki rozpadają się zbyt szybko, nie docierają do detektora i nie są rejestrowane. W niedawno opublikowanym artykule w prestiżowym czasopiśmie Physical Review D trzech naukowców z NCBJ: prof. dr hab. Leszek Roszkowski, dr Sebastian Trojanowski i mgr Krzysztof Jodłowski, we współpracy z badaczem z laboratorium SLAC w USA wykazało, że te ograniczenia nie muszą obowiązywać w bardziej realistycznych wersjach modeli teoretycznych z większą liczbą nowych, długożyciowych cząstek. Wzajemne oddziaływanie między nimi może istotnie zwiększyć szansę na ich detekcję. Odkrycie tego rodzaju cząstek mogłoby potencjalnie również wpłynąć na nasze zrozumienie natury ciemnej materii.

 

Cały artykuł: https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.101.095020