News Date

09 stycznia 2018 opublikowano mapę drogowa rozwoju europejskiej astrofizyki cząstek na lata 2017-2026. Priorytetowymi kierunkami badań opublikowanej europejskiej strategii astrofizyki cząstek ogłoszono fale grawitacyjne, fizykę neutrin, poszukiwania ciemnej materii oraz badania promieniowania gamma.

Astrofizyka cząstek jest stosunkowo nową i dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, która może się poszczycić tak doniosłymi osiągnięciami jak choćby uhonorowane Nagrodą Nobla w 2017 roku odkrycie fal grawitacyjnych. To jedno odkrycie otwiera całkiem nową epokę astronomii.

9 stycznia br. europejscy astrofizycy cząstek zgromadzeni w Brukseli wraz z kolegami z całego świata i przedstawicielami Komisji Europejskiej świętowali ogłosili Mapę Drogową - uaktualnioną strategię Europejskiego Konsorcjum Astrofizyki Cząstek (ang.: Astroparticle Physics European Consortium - ApPEC ), która wyznacza priorytetowe kierunki badań na następne dziesięć lat. Pełne wykorzystanie potencjału odkrywczego nakreślonego w strategii będzie możliwe tylko dzięki działaniom skoordynowanym na poziomie europejskim. Nowa strategia ApPEC wyróżniła trzy główne dziedziny przyszłych badań:

  1. równoległe używanie różnych nośników informacji pochodzących ze źródeł we Wszechświecie (naładowane promieniowanie kosmiczne, promieniowanie elektromagnetyczne, neutrina i fale grawitacyjne),
  2. szczegółowe badanie najbardziej ulotnych spośród znanych nam cząstek – neutrin,
  3. badanie „ciemnej strony” Wszechświata (ciemnej materii i ciemnej energii) oraz jej ewolucji zapoczątkowanej w Wielkim Wybuchu (kosmologia, badanie kosmicznego promieniowania tła).

Pełny tekst oryginału komunikatu ApPEC jest dostępny na stronie: http://www.ApPEC.org/news/mapping-the-future-of-european-astroparticle-…

Pełny tekst opublikowanej strategii można znaleźć na stronie ApPEC: new ApPEC website.

Warto dodać, że decyzją MNiSW Polska ponownie stanie się pełnym członkiem ApPEC.

 

Informację przygotowali:

Paweł Bruckman de Renstrom, IFJ i Leszek Roszkowski, NCBJ