News Date

Profesor dr hab. Grzegorz Wrochna, wieloletni dyrektor - najpierw Instytutu Problemów Jądrowych, a następnie Narodowego Centrum Badań Jądrowych - został 16 grudnia mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swojej karierze naukowej profesor Wrochna zajmował się wielkimi eksperymentami fizyki wysokich energii, był współtwórcą pionierskich obserwacji w kosmosie, a ostatnio - jako pełnomocnik Dyrektora NCBJ - pracował nad koncepcją wprowadzenia do naszego krajobrazu naukowego i gospodarczego wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych. Sztandarowe aktualne projekty rozwojowe NCBJ takie jak laser na swobodnych elektronach PolFEL, centrum cyklotronowe na potrzeby radiofarmacji CERAD czy centrum doskonałości nowych materiałów NOMATEN, miały swój początek w czasach kadencji dyrektorskiej profesora Wrochny, a ich koncepcje powstawały z jego istotnym osobistym zaangażowaniem. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi objęcia nowej, niesłychanie ważnej funkcji i liczymy, że przyczyni się to do rozwoju całej polskiej nauki!

Więcej informacji w komunikacie oficjalnym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego