News Date

Dr Joanna Zalipska, która realizuje grant badawczy z programu OPUS z Narodowego Centrum Nauki, poszukuje chętnych do współpracy w ramach stypendium magisterskiego i doktoranckiego. Projekt finansowany przez NCN ma tytuł Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin, a jego kierownikiem jest prof. Jan Sobczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fizycy z Grupy Neutrinowej (http://neutrino.ncbj.gov.pl) NCBJ zajmują się badaniem neutrin w eksperymencie T2K w Japonii. Używają w tym celu wiązki neutrin z akceleratora, które trafiają do detektora umieszczonego blisko 300 km dalej w wielkim zbiorniku wodnym wewnątrz góry. Rejestrując oddziaływania neutrin z wodą zbierają informacje na temat ich oscylacji. Naukowcy poszukują też odpowiedzi na pytanie jak neutrina oddziałują z materią. W tym celu badają ich właściwości przy użyciu detektora umieszczonego na początku wiązki neutrin.

Więcej o eksperymencie można dowiedzieć się z filmu http://scientify.ch/project/t2k/.

Istnieją plany  rozszerzenia grupy, w związku z czym zespół poszukuje magistranta I doktoranta, którzy zaangażowali by się w badania nad jednym z nowych z kanałów oddziaływań neutrin.
Zainteresowani mogą zapoznać się, że szczegółami naboru kandydatów pod linkiami https://www.ncbj.gov.pl/…/studia-doktoranckie-doswiadczalna… i https://www.ncbj.gov.pl/…/stypendium-magisterskie-doswiadcz…