News Date

W dniu 6 listopada NCBJ odwiedziła delegacja Chińskiej Krajowej Administracji Energii (NEA). Delegacji przewodniczył pan Liu Baohua, zastępca dyrektora NEA ds. elektryczności i energetyki jądrowej. Goście spotkali się z dyrekcją NCBJ i wysłuchali prezentacji dyrektora NCBJ, prof. Krzysztofa Kurka na temat działalności i perspektyw rozwoju instytutu. Następnie delegacja zwiedziła badawczy reaktor jądrowy Maria i Laboratorium Struktur Przyspieszających.

NEA jest odpowiedzialna jest za szeroki zakres zagadnień dotyczących sektora energetyki w Chinach. W szczególności w zakresie jej kompetencji leży zarządzanie energetyką jądrową, opracowywanie i wdrażanie wytycznych, kryteriów i standardów technicznych dla rozwoju sektora, proponowanie inwestycji, dostarczanie opinii z audytu projektów, organizowanie, koordynowanie i kierowanie badaniami naukowymi nad energią jądrową. NEA ustala także procedury zapobiegania wypadkom jądrowym lub radzenia sobie z nimi oraz system zarządzania kryzysowego.