News Date

Prof. dr hab. Danuta Kiełczewska, ur. 21.08.1945 zm. 22.02.2016

Prof. dr hab. Danuta Kiełczewska, ur. 21.08.1945 zm. 22.02.2016

Prof. dr hab. Danuta Kiełczewska pracowała na Wydziale Fizyki UW, była też przez kilka lat pracownikiem Instytutu Problemów Jądrowych, a znacznie dłużej jego długoletnim współpracownikiem. Była też twórcą doświadczalnej fizyki neutrin w Polsce. To dzięki niej i jej sukcesom zawodowym i organizacyjnym powstały silne grupy zajmujące się fizyką neutrin w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Profesor Danuta Kiełczewska z fizyką neutrin związała się w trakcie stażu naukowego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Bardzo ceniła prace w tym zespole kierowanym przez przyszłego laureata nagrody Nobla prof. F. Reinesa. Prof. Kiełczewska brała udział zarówno w przygotowaniu jak i realizacji eksperymentu Super-Kamiokande. Wyniki tego eksperymentu, świadczące o oscylacji neutrin, były podstawa do przyznania Nagrody Nobla profesorowi Takaaki Kajita w 2015 roku.

Profesor Kiełczewska cieszyła się dużym uznaniem pośród fizyków na całym świecie o czym świadczą liczne zaproszone referaty przez nią wygłoszone. W roku 2006 otrzymała nagrodę „Scopus Award for Scientific Achievement” dla najczęściej cytowanego w latach 2001-2005 polskiego naukowca. Profesor Kiełczewska przyciągała do współpracy studentów i naukowców. Po epokowym „noblowskim” odkryciu Super-Kamiokande w roku 1998, profesor Kiełczewska była współorganizatorem polskiej grupy neutrinowej. Grupa ta funkcjonuje do dziś i przez cały czas korzystała z naukowych kompetencji i ekspertyzy prof. Kiełczewskiej. W roku 2006 między innymi dzięki staraniom profesor Kiełczewskiej polskie grupy przyjęte zostały do eksperymentu neutrinowego T2K. Udział polskich grup badawczych w tych przedsięwzięciach naukowych jest konsekwencją pionierskiej aktywności prof. Danuty Kiełczewskiej w zakresie fizyki neutrin w Polsce.

Będziemy ją pamiętać jako zaangażowaną osobę nie tylko w organizowanie polskiej grupy neutrinowej, ale również jako fizyka potrafiącego krytycznie spojrzeć na prace młodych doktorantów i studentów. Niejeden doktorant, których była promotorem zarówno na Uniwersytecie Warszawskim jak i w Instytucie Problemów Jądrowych (Obecnym Narodowym Centrum Badań Jądrowych), pod jej okiem stawiał swoje pierwsze kroki w międzynarodowych eksperymentach neutrinowych. Dla wielu z nas była nie tylko świetnym fizykiem, ale i optymistyczną i przyjacielska koleżanka z pracy. Będzie jej nam wszystkim bardzo brakowało.

Żegnaj Danusiu!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek
29 lutego 2016 o godz. 13.00 w kościele Św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Prof. dr hab. Danuta Kiełczewska, ur. 21.08.1945 zm. 22.02.2016