30

Oct

2023

Magazynier/ka I EZ

Termin zbierania ofert: 30-11-2023

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do działu zaopatrzenia materiałowo-technicznego na stanowisko:

Magazynier/ka

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • przyjmowanie towarów dostarczanych do magazynów NCBJ na podstawie dokumentów obowiązujących w NCBJ:
 • prace załadunkowe i rozładunkowe związane z dostawami towarów do magazynów
 • ustalanie ilości przyjmowanych materiałów, czuwanie nad ich odbiorem technicznym (jakościowym)
 • zawiadamianie właściwych branżystów o niezgodności w dostawie i sporządzanie komisyjnego protokoł
 • sprawdzanie jakości przyjmowanych towarów pod kątem uszkodzeń
 • odpowiednie rozmieszczenie i układanie przyjętych materiałów w magazynach
 • wystawianie przepustek materiałowych
 • przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone materiały i pomieszczenia magazynowe
 • zawiadamianie odpowiednich komórek NCBJ o konieczności odbioru zamawianych materiałów
 • rejestrowanie dokumentów magazynowych w programie „Symphonia”
 • dbanie o towary podczas składowania ich w magazynach
 • wydawanie materiałów na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów rozchodowych.
 • przestrzeganie zasad obiegu dokumentów i porządku w przechowywaniu dokumentów magazynowych.
 • czuwanie nad zgodnością zapisów w kartotece magazynowej z zapisami w księgowości oraz ze stanem faktycznym w magazynach.
 • przygotowanie magazynów do inwentaryzacji, uczestniczenie w jej przeprowadzaniu oraz sporządzanie w wersji papierowej i podpisywanie arkuszy spisowych.
 • zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz włamaniem
 • przestrzeganie zasad BHP
 • utrzymywanie czystości i porządku w magazynach
 • zastępowanie współpracownika w czasie jego nieobecności w pracy
 • wykonywanie innych poleceń Kierownika  Działu i Dyrektora Departamentu

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie
 • uprawnienie na obsługę wózka widłowego
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi komputera (środowisko MS Office)
 • rzetelność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolność szybkiego uczenia się

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt: rekrutacja@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych