Reaktor MARIA

Badawczy reaktor jądrowy MARIA to jedyny w Polsce działający reaktor jądrowy. Jego moc wynosi 30 MW. Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 1974, w ówczesnym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ). Reaktor posiada zezwolenie na eksploatację ważne do 31.03.2025 r. Reaktor MARIA jest wykorzystywany do: 

  1. napromieniań materiałów tarczowych do produkcji radioizotopów,
  2. badań materiałowych i technologicznych,
  3. neutronowego domieszkowania materiałów półprzewodnikowych,
  4. neutronowej modyfikacji materiałów,
  5. badań fizycznych i neutronograficznych,
  6. wykorzystania wiązek neutronów dla celów medycznych,
  7. celów szkoleniowych w zakresie fizyki i techniki reaktorowej.

reaktor

Reaktor MARIA

Wizyta w reaktorze badawczym MARIA w ramach Wirtualnych Dni Otwartych Drzwi NCBJ i OJ Świerk

Reaktor MARIA

Wstęp do serii filmów o MARII

Pierwsza część z serii filmów o badawczym reaktorze jądrowym MARIA

Reaktor badawczy MARIA - Wstęp