23

Feb

2024

Główny specjalista | Rzecznicy Instytutu

Termin zbierania ofert: 08-03-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na stanowisko:

Główny specjalista w komórce Rzecznicy Instytutu

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka, Mińska Mazowieckiego i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • publiczne prezentowanie naukowej, badawczo-rozwojowej i produkcyjnej działalności Instytutu oraz jego osiągnięć,
 • organizowanie kontaktów ze środkami masowego przekazu, w tym wizyt dziennikarzy w instytucie oraz obecności ekspertów NCBJ w mediach,
 • udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także inne rozpowszechniane materiały dotyczące działalności Instytutu, zwłaszcza na krytykę i interwencję prasową,
 • przygotowywanie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji prasowych, komunikatów i oświadczeń,
 • dbałość o merytoryczną zawartość witryny internetowej Instytutu,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w działaniach służących szerzeniu wiedzy o badaniach prowadzonych w instytucie lub z nimi powiązanych,
 • inne działania związane z kształtowaniem i ochroną wizerunku Instytutu oraz szerzeniem wiedzy na temat NCBJ.

Wymagania:

 • stopień doktora w dziedzinie fizyki, badań materiałowych lub innych nauk technicznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (C1);
 • dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w popularyzacji nauki.

Kontakt: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/rodo

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent an d Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)