08

Mar

2024

Specjalista(ka) badawczo-techniczny(a) ds. analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych | UZ3

Termin zbierania ofert: 29-03-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) na stanowisko:

Specjalista(ka) badawczo-techniczny(a) ds. analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka, Mińska Mazowieckiego i Garwolina).

Praca w ramach Pracowni Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ realizującej m.in. ekspertyzy dotyczące zjawisk wymiany ciepła w reaktorach jądrowych nowych generacji w tym z użyciem zaawansowanych kodów wysokiej wierności CFD. W szczególności praca w zakresie obliczeń cieplno-przepływowych dla technologii reaktorów wysokotemperaturowych oraz w zakresie konstrukcji instalacji testowych w małej skali dla reaktorów wysokotemperaturowych.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Udział w pracach zespołu zajmującego się obliczeniami cieplno-przepływowymi głównie w obszarze obliczeń wysokiej wierności CFD. 
 • Rozwijanie kompetencji numerycznych w obszarze obliczeń cieplno-przepływowych.
 • Praca w zakresie przygotowania instalacji testowych dla reaktorów wysokotemperaturowych DFR oraz HTGR.
 • Wykorzystanie wyników obliczeń oraz eksperymentów w zakresie analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych.
 • Przygotowywanie materiałów do artykułów naukowych i prezentacji konferencyjnych.
 • Praca analityczna w zakresie działalności NCBJ: tworzenie dokumentów i materiałów merytorycznych (raporty, prezentacje, notatki) i organizacyjnych (raporty, sprawozdania itp.), tłumaczenia.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika zakładu UZ3 oraz innych przełożonych w NCBJ.
 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem Pracy.
 • Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów BHP, P.poż,  ochrony przed prom. jonizującym.

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk ścisłych lub technicznych.
 • Umiejętność wykonywania obliczeń cieplno-przepływowych za pomocą kodów typu CFD: ANSYS Fluent oraz/lub OpenFOAM
 • Znajomość technik siatkowania oraz modeli turbulencji (numeryczna mechanika płynów)
 • Umiejętności w zakresie projektowania układów eksperymentalnych związanych z technologiami reaktorów wysokotemperaturowych.
 • Min. 3 lata doświadczenia w profilu badań związanych z energetyką jądrową.
 • Wiedza w zakresie zjawisk przepływu płynów, wymiany ciepła oraz kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania układów eksperymentalnych.
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2).
 • Gotowość do prezentowania wyników na spotkaniach i seminariach.
 • Umiejętność prezentowania wyników w postaci raportów technicznych oraz publikacji naukowych.

Dodatkowym atutem kandydata(ki) będzie:

 • Dorobek naukowy w postaci publikacji i materiałów konferencyjnych oraz udział w międzynarodowych konferencjach dot. energetyki jądrowej
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-technicznych.

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z najszybciej rozwijających się firm/instytutów w Polsce (wg. Diament Forbes 2021).
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Włączenie się do zespołu doświadczonych pracowników naukowo-badawczych.
 • Możliwość rozwoju naukowego.
 • Ciekawe i ważne zadania z zakresu obliczeń rdzenia reaktorów jądrowych, w tym reaktorów nowych generacji.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń socjalnych.
 • Bezpłatny transport do/z NCBJ (https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).
 • Dodatkową opiekę medyczną (przyzakładową przychodnię).

 Wymagane dokumenty: 

 • Kopia dyplomu (lub innego dokumentu) potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora 
 • Curriculum Vitae 
 • Wykaz publikacji 
 • Autoreferat naukowy, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń, opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże, etc.) 
 • Wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt: prof. Mariusz Dąbrowski, mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl, tel. 22 273 14 30

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/rodo

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent an d Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)