News Date

W Europejskim Centrum Badań Teoretycznych Fizyki Jądra Atomowego, ECT* Trento, miała miejsce pod koniec maja sesja robocza poświęcona oddziaływaniom cząstek dziwnych („strange particles”) z  jądrami atomowymi,  atomom K-mezonowym,  hiperjądrom oraz roli dziwnych w cząstek w strukturze i wielkości  gwiazd neutronowych.

Jeden dzień obrad organizatorzy poświęcili referatom na temat dorobku naukowego  profesora Sławomira Wycecha z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ. Rezultaty badań prowadzonych przez profesora Wycecha, a dotyczace zrozumienia  atomów K-mezonowych, poszukiwaniach baryonium (stanów związanych protonu i antyprotonu) , poszukiwaniach jąder eta-mezonowych, badaniu powierzchni jąder atomowych  i zrozumieniu natury oddziaływania  mezonu K i protonu, referowali znakomici naukowcy: E. Friedman (Jerozolima), B. Loiseau (Paryż),  P. Moskal (Kraków), A. Obertelli (Darmstadt) i K. Piscicchia (Rzym).

Wcześniej prof. Wycech wygłosił wykład zatytułowany "An instructive story of failures".

Nagrania sesji dostępne są na kanale ETC* na YT: https://www.youtube.com/watch?v=NZ0tvadL9g8&list=PLUPPQ1TVXK7t5QE8ehjUB…https://www.youtube.com/watch?v=w5LFaU-Byfs&list=PLUPPQ1TVXK7t5QE8ehjUB…

prof. Sławomir Wycech
prof. Sławomir Wycech