News Date

Schemat modelowego reaktora Allegro - źródło World Nuclear News
Schemat modelowego reaktora Allegro - źródło World Nuclear News

W dniach 21–22 października br. w Narodowym Centrum Badań Jądrowych odbyły się dwa międzynarodowe spotkania poświęcone realizacji prac badawczych nad chłodzonymi gazem reaktorami jądrowymi czwartej generacji. Podczas rozmów międzynarodowego zespołu koordynującego projekt Allegro oraz obrad komitetu sterującego stowarzyszenia V4G4 dokonano podsumowania dotychczasowych prac i określono harmonogram działań na najbliższe miesiące.

Do międzynarodowego projektu Allegro Narodowe Centrum Badań Jądrowych przystąpiło w czerwcu 2012 r. Jest to jedno z trzech głównych przedsięwzięć realizowanych w ramach konsorcjum European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII). Jego celem jest opracowanie tzw. reaktorów prędkich zaliczanych do IV generacji reaktorów jądrowych. W porównaniu do rozwiązań stosowanych w obecnie eksploatowanych instalacjach, nowe reaktory charakteryzować będzie wyraźnie zwiększona, dochodząca do prawie 50%, wydajność energetyczna (obecnie wskaźnik ten wynosi 35–37%) oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów promieniotwórczych, dzięki czemu będą one jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

W ramach projektu Allegro nasi naukowcy, wspólnie z kolegami z Czech, Słowacji i Węgier, będą pracować w zespołach eksperckich opracowujących analizy, koncepcje technologiczne oraz założenia do budowy reaktora prędkiego chłodzonego helem – wyjaśnia Tomasz Jackowski, pełnomocnik dyrektora NCBJ ds. energetyki jądrowej. – Ostatnie spotkanie było okazją do podsumowania poczynionych już przygotowań, doprecyzowania kwestii organizacyjnych, dyskusji nad najważniejszymi kwestiami technicznymi oraz zaplanowania działań na najbliższe miesiące. Jednym z tematów rozmów były np. kwestie związane z ochroną własności intelektualnej, które uregulowaliśmy w ramach podpisanego przez wszystkie strony porozumienia – uzupełnia.

W tym samym czasie w Narodowym Centrum Badań Jądrowych odbyło się także spotkanie komitetu sterującego Centrum Doskonałości V4G4 (Visegrad 4 for Generation 4 reactors) – stowarzyszenia zajmujących się energetyką jądrową instytutów badawczych z państw Grupy Wyszehradzkiej, które stanowi bazę dla prac projektu Allegro. W skład centrum wchodzą ośrodki ÚJV Řež z Czech, MTA EK z Węgier, VUJE a. s ze Słowacji i NCBJ z Polski, z których każdy koordynuje udział innych jednostek naukowych ze swojego kraju.

Schemat modelowego reaktora Allegro - źródło World Nuclear News
Schemat docelowego chłodzoneg gazem reaktora prędkiego IV generacji - źródło Wikipedia (domena publiczna)