News Date

Prezydent RP Andrzej Duda i Prof. Michał Spaliński, fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska, Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent RP Andrzej Duda i Prof. Michał Spaliński, fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska, Kancelaria Prezydenta RP

Prof. Michał Spaliński z Zakładu Fizyki Teoretycznej Narodowego Centrum Badań Jądrowych  16 września 2015 r. otrzymał akt nominacyjny, po raz pierwszy wręczany pracownikom nauki przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.  Prof. Michał Spaliński urodził się w Warszawie. Studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1983 roku. Pracę doktorską, dotyczącą fizyki oddziaływań silnych obronił na Uniwersytecie Warszawskim w 1988 roku; promotorem rozprawy był prof. Stefan Pokorski.  W latach 1990-92, dzięki stypendium Fundacji Humboldta, przebywał na stażach w Monachium i w CERN, a w 1997 wyjechał jako stypendysta Fulbrighta na staż do Harvardu. W Narodowym Centrum Badań Jądrowych zajmuje się teorią strun i jej zastosowaniami w fizyce cząstek elementarnych i kosmologii.

Prezydent RP zwracając się w trakcie uroczystości do nowo nominowanych profesorów zapewnił, że czuje się zaszczycony faktem wręczenia tak ważnych nominacji. Podkreślał, że nie oznaczają one  zwieńczenia kariery, ale rozpoczęcie nowego, wspaniałego etapu w pracy naukowej. Całość relacji na stronie internetowej Prezydenta RP.

Prezydent RP Andrzej Duda i Prof. Michał Spaliński, fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska, Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent RP Andrzej Duda i Prof. Michał Spaliński, fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska, Kancelaria Prezydenta RP