08

Dec

2023

Adiunkt | BP4

Termin zbierania ofert: 29-12-2023

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt
w Zakładzie Astrofizyki (BP4)

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Kandydat będzie zajmował się głównie wstępnym przygotowaniem i analizą danych związanych z przeglądem Legacy Survey of Space and Time (LSST).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie i publikacja badań naukowych w dziedzinie astrofizyki pozagalaktycznej, w szczególności w zakresie analizy danych obserwacyjnych z głębokich przeglądów nieba.

Wymagania:

 • Doktorat w dyscyplinie fizyki, astronomii albo równoważnej
 • Doświadczenie w prowadzeniu pracy badawczej w dziedzinie astrofizyki, udokumentowane publikacjami.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i doświadczenie w aplikowaniu i zdobywaniu grantów.

Oferujemy:

 • Pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych.
 • Kontakt z doświadczoną kadrą.
 • Dążenie do doskonałości oraz autonomię w zakresie badań, pracę w różnorodnym, wspierającym zespole profesjonalistów.
 • Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych.
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów.
 • Możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju.

Wymagane dokumenty: 

 • potwierdzenie uzyskania stopnia doktora; 
 • cv; 
 • wykaz publikacji; 
 • autoreferat naukowy;
 • dwa listy z referencjami, przygotowane na wniosek kandydatów i przesłane bezpośrednio przez autorów listów przed terminem złożenia aplikacji
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę
 • opis najważniejszych osiągnięć naukowych (max. 2 strony)
 • list motywacyjny zawierający informację o spełnianiu wymagań wraz z uzasadnieniem (1 strona)

Kontakt: dr hab. Katarzyna Małek, e-mail: Katarzyna.Malek@ncbj.gov.pl

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: Katarzyna.Malek@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)