Czym się zajmujemy?

 1. Prowadzimy badania naukowe oraz prace rozwojowe dotyczące w szczególności:
  • fizyki fazy skondensowanej materii,
  • inżynierii materiałowej,
  • badań materiałowych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki jądrowej i cykli paliwowych,
  • syntezy materiałów w postaci warstw metodami PVD
  • modyfikacji powierzchni materiałów wiązkami jonowymi, plazmowymi i elektronowymi
  • rozwoju metod i technik eksperymentalnych oraz narzędzi informatycznych w tej dziedzinie
  • badania oddziaływań wysokoenergetycznej plazmy z materiałami  
 2. Wykonujemy pomiary, badania i analizy w zakresie własności i parametrów materiałów na rzecz podmiotów zewnętrznych

Kontakt


Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock-Świerk
tel. +48 22 273 16 19
e-mail DFM@ncbj.gov.pl